Image

Beste [FNAME],

 

Hieronder volgende de belangrijkste wijzigingen van de belastingen in 2019. Het belastingplan is door de Eerste Kamer aangenomen op 18 december 2018.

 
Image

Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting stijgt in 2019 met € 212 tot € 2.477 voor inkomens tot 

€ 20.384. Daarboven wordt deze heffingskorting afgebouwd tot een inkomen van € 68.507. Bij dit laatste inkomen is de algemene heffingskorting nihil.

 

Arbeidskorting

De maximale arbeidskorting stijgt in 2019 met € 150 tot € 3.399. Daarnaast bouwt de arbeidskorting in 2019 sneller af. Per saldo profiteren werkenden met een inkomen tussen circa € 10.000 en 

€ 41.000 hiervan. 

Image
 
Image


Eigen woning

In 2019 wordt het tarief waartegen  de aftrekbare kosten met betrekking tot de eigen woning kunnen worden afgetrokken met een 0,5 procentpunt verlaagd ten opzicht van 2018.In 2019 bedraagt het tarief  voor de aftrekbare kosten met betrekking tot de eigen woning daarom 

49 %.

 

Aftrek wegens geen of geringe eigen woningschuld

Met ingang van 1 januari 2019 wordt de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld  beperkt. Deze aftrek wordt over 30 jaar uitgefaseerd. De aftrek wordt jaarlijks met 3 1/3 procentpunt verlaagd. In 2019 kan 96 2/3 % van het verschil tussen de voordelen uit eigen woning en de op deze voordelen drukkende aftrekbare kosten (hypotheekrente) in aftrek worden gebracht.

Image
 

Vrijwilligersvergoeding

Met ingang van 1 januari 2019 worden de maxima van de vrijwilligersregeling verhoogd. Vrijwilligers kunnen op dit moment een onbelaste vrijwilligersvergoeding krijgen van maximaal € 150 per maand en € 1.500 per kalenderjaar. Deze bedragen worden verhoogd naar € 170 respectievelijk 

€ 1.700. De door de belastingdienst gehanteerde uurvergoeding gaat van 

€ 4,50 naar € 5 om te beoordelen of sprake is van vrijwilligerswerk.

Image
 

Verhoging verlaagd btw-tarief

Het verlaagde btw-tarief wordt verhoogd van 6 naar 9 procent. Dit raakt bijvoorbeeld voedings- en geneesmiddelen en een aantal arbeidsintensieve diensten, zoals kappers en fietsenmakers. In exact online wordt het verlaagde btw-tarief automatisch aangepast. Daar hoef je niets voor te doen.

Image
 

ing. Peter Bancken bc.
Stoompoort 7
1791 CT Oudeschild

KvK: 55238742
BTW: 181442541.B.01
Privacy voorwaarden